Aplikasyon

I-klik sa ubos aron ma-download ang Missionary Application Form.
Mahimo nimo kining sulatan ug i-email kini dinhi,
o i-print kini ug ipadala kanamo sa:
Mga Misyon nga Gisentro ni Kristo
PO Box 777
Atlanta, TX 75551.

Porma sa Aplikasyon sa Misyonaryo