China

Misyonaryo nga ReportMisyonaryo nga Aplikasyon

China

Ang pagwagtang sa tanang relihiyoso nga mga grupo mao ang kanunay nga tumong sa Marxist nga gobyerno.

[klase sa lamesa = "table-striped"]
MGA RELIHIYON, POPULASYON %, MGA AGAW, TINUIG NGA PAGTUBO
Dili Relihiyoso,44.36,”590,247,410″+0.2%
Intsik,28.50,”379,216,663″+0.1%
Budhista, 12.35,”166,323,098″+2.5%
Kristiyano,7.92,”105,382,315″+2.7%
Etnikong Relihiyon,4.55,”60,541,608″+1.1%
Muslim,1.87,”24,881,935″+0.3%
Uban pa,0.30,”3,991,754″+4.4%[/table]
[put_wpgm id=9]