Honduras

Misyonaryo nga ReportMisyonaryo nga Aplikasyon

Honduras

Ang Simbahang Romano Katoliko opisyal nga giila, apan adunay panagbulag sa Simbahan ug Estado nga adunay kagawasan sa relihiyon.

[klase sa lamesa = "table-striped"]
MGA RELIHIYON, POPULASYON %, MGA AGAW, TINUIG NGA PAGTUBO
Kristiyano,96.64,”7,359,700″+2.0%
Dili Relihiyoso/Uban,1.90,”144,696″+5.6%
Espiritista,0.80,”60,925″,-0.4%
Baha'i,0.45,”34,270″+2.0%
Muslim,0.18,”13,708″+3.2%
Budhista,0.03,”2,285″+2.0%[/table]
[put_wpgm id=20]