ຈີນ

ບົດລາຍງານເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຜີຍແຜ່

ຈີນ

ການລົບລ້າງກຸ່ມສາສະໜາທັງໝົດແມ່ນຈຸດມຸ່ງໝາຍສູງສຸດຂອງລັດຖະບານມາກ.

[ຕາຕະລາງຕາຕະລາງ = "ຕາຕະລາງ- striped"]
ສາດສະຫນາ, ປະຊາກອນ %, ຜູ້ຕິດຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ
ບໍ່ນັບຖືສາສະໜາ, 44.36,”590,247,410″,+0.2%
ຈີນ, 28.50,”379,216,663″,+0.1%
ພຸດໂທ, 12.35,”166,323,098″,+2.5%
ຄຣິສຕຽນ, 7.92,”105,382,315″,+2.7%
ສາສະໜາຊົນເຜົ່າ, 4.55,”60,541,608″,+1.1%
ມຸດສະລິມ, 1.87,”24,881,935″,+0.3%
ອື່ນໆ,0.30,”3,991,754″,+4.4%[/table]
[put_wpgm id=9]