ຮອນດູຣັສ

ບົດລາຍງານເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຜີຍແຜ່

ຮອນດູຣັສ

ໂບດ Roman Catholic ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ມີການແຍກອອກຈາກສາດສະຫນາຈັກແລະລັດທີ່ມີເສລີພາບທາງສາສະຫນາ.

[ຕາຕະລາງຕາຕະລາງ = "ຕາຕະລາງ- striped"]
ສາດສະຫນາ, ປະຊາກອນ %, ຜູ້ຕິດຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ
ຄຣິສຕຽນ, 96.64,”7,359,700″,+2.0%
ບໍ່ນັບຖືສາດສະໜາ/ອື່ນໆ, 1.90,”144,696″,+5.6%
ວິນຍານ, 0.80,”60,925″,-0.4%
Baha'i,0.45,”34,270″,+2.0%
ມຸດສະລິມ, 0.18,”13,708″,+3.2%
ພຸດ, 0.03,”2,285″,+2.0%[/table]
[put_wpgm id=20]