တရုတ်

သာသနာပြုအစီရင်ခံစာသာသနာပြုလျှောက်လွှာ

တရုတ်

ဘာသာရေးအုပ်စုအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းရေးသည် မာ့က်စ်ဝါဒီအစိုးရ၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

[table class=”စားပွဲအစင်း”]
ဘာသာတရားများ၊ လူဦးရေ %၊ လိုက်နာနေထိုင်သူများ၊ နှစ်စဉ် တိုးတက်မှု
ဘာသာရေးမဟုတ်သော၊ 44.36၊”590,247,410″၊+0.2%
တရုတ်၊ 28.50၊”379၊216,663”၊+0.1%
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ 12.35"166,323,098",+2.5%
ခရစ်ယာန်၊ 7.92၊”105,382,315”၊+2.7%
တိုင်းရင်းသားဘာသာတရားများ၊ 4.55၊”60,541,608″၊+1.1%
မွတ်စလင်၊ 1.87၊”24,881,935”၊+0.3%
အခြား၊ 0.30၊”3,991,754″၊+4.4%[/table]
[put_wpgm id=9]