ဟွန်ဒူးရပ်စ်

သာသနာပြုအစီရင်ခံစာသာသနာပြုလျှောက်လွှာ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသော်လည်း ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ကို ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။

[table class=”စားပွဲအစင်း”]
ဘာသာတရားများ၊ လူဦးရေ %၊ လိုက်နာနေထိုင်သူများ၊ နှစ်စဉ် တိုးတက်မှု
ခရစ်ယာန်၊ 96.64၊”7,359,700″၊+2.0%
ဘာသာရေးမဟုတ်သော/အခြား၊ 1.90၊”144,696”၊+5.6%
နတ်ဆရာ၊ 0.80၊”60,925″၊-0.4%
Baha'i၊0.45၊”34,270″၊+2.0%
မွတ်စလင်၊ 0.18၊”13,708”၊+3.2%
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ 0.03၊”2,285”၊+2.0%[/table]
[put_wpgm id=20]