चीन

मिसनरी रिपोर्टमिसनरी आवेदन

चीन

सबै धार्मिक समूहहरूको उन्मूलन मार्क्सवादी सरकारको सधैं अन्तिम लक्ष्य रह्यो।

[तालिका वर्ग = "टेबल-धारीदार"]
धर्म, जनसंख्या %, अनुयायीहरू, वार्षिक वृद्धि
गैर-धार्मिक,44.36,"590,247,410″,+0.2%
चिनियाँ,28.50,"379,216,663″,+0.1%
बौद्ध, 12.35,"166,323,098″,+2.5%
क्रिस्चियन,७.९२,"१०५,३८२,३१५",+२.७१TP1T
जातीय धर्म, 4.55,"60,541,608″,+1.1%
मुस्लिम,1.87,"24,881,935″,+0.3%
अन्य,0.30,"3,991,754″,+4.4%[/table]
[put_wpgm id=9]