होन्डुरस

मिसनरी रिपोर्टमिसनरी आवेदन

होन्डुरस

रोमन क्याथोलिक चर्च आधिकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त छ, तर त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता संग चर्च र राज्य अलग छ।

[तालिका वर्ग = "टेबल-धारीदार"]
धर्म, जनसंख्या %, अनुयायीहरू, वार्षिक वृद्धि
क्रिस्चियन,96.64,"7,359,700″,+2.0%
गैर-धार्मिक/अन्य,1.90,"144,696″,+5.6%
आत्मावादी,0.80,"60,925″,-0.4%
बहाई,0.45,"34,270″,+2.0%
मुस्लिम,0.18,"13,708″,+3.2%
बौद्ध,0.03,"2,285″,+2.0%[/table]
[put_wpgm id=20]