म्यानमार

मिसनरी रिपोर्टमिसनरी आवेदन

म्यानमार

शासनले म्यानमारमा बुद्ध धर्मको विशेष हैसियतलाई मान्यता दियो। कम्तिमा संविधान अनुसार धर्मको स्वतन्त्रता अवस्थित छ, र इसाई धर्म र इस्लाम धेरै अल्पसंख्यक समूहहरूमा बलियो छन्।

[तालिका वर्ग = "टेबल-धारीदार"]
धर्म, जनसंख्या %, अनुयायीहरू, वार्षिक वृद्धि
बौद्ध,80.04,"40,416,716″,+0.6%
क्रिस्चियन,8.98,"4,534,511″,+2.7%
मुस्लिम,7.20,"3,635,688″,+2.0%
चिनियाँ,2.30,"1,161,400″,+2.7%
परम्परागत जातीय,0.63,"318,123″,-1.2%
हिन्दू, ०.४५,"२२७,२३१",+०.०१TP1T
गैर-धार्मिक,0.40,"201,983″,+0.9%[/table]
[put_wpgm id=32]