रिपोर्ट

  देश

  प्रशिक्षक संख्या      टोलीहरूको संख्या  

  चेलाहरूको संख्या      मुक्ति संख्या  

  व्यक्तिगत अपडेट / प्रार्थना अनुरोधहरू

  क्राइस्ट केन्द्रित च्याम्पियन्स अपडेट

  मन्त्रालयहरूमा अवरोधहरू

  क्याप्चा