Honduras

Raport misyjnyAplikacja misyjna

Honduras

Kościół rzymskokatolicki jest oficjalnie uznany, ale istnieje rozdział Kościoła i państwa z wolnością religijną.

[tabela klasa=”tabela-w paski”]
RELIGIE,POPULARNOŚĆ %,WYZNAWCY,ROCZNY WZROST
Chrześcijanin,96,64”,7359,700”,+2,0%
Niereligijne/Inne,1,90”,144,696”,+5,6%
Spirytysta,0,80”,60,925”,-0,4%
Baha'i,0,45”,34,270”,+2,0%
Muzułmanin,0,18”13,708”,+3,2%
Buddysta,0,03”,2,285”,+2,0%[/tabela]
[identyfikator put_wpgm=20]