Myanmar

Raport misyjnyAplikacja misyjna

Myanmar

Reżim uznał szczególny status buddyzmu w Birmie. Wolność wyznania istnieje, przynajmniej zgodnie z konstytucją, a chrześcijaństwo i islam są silne wśród kilku grup mniejszościowych.

[tabela klasa=”tabela-w paski”]
RELIGIE,POPULARNOŚĆ %,WYZNAWCY,ROCZNY WZROST
Buddysta,80,04”,40,416,716”,+0,6%
Chrześcijanin,8,98”,4,534,511”,+2,7%
Muzułmanin,7,20”,3,635,688”,+2,0%
chiński,2,30”,1,161,400”,+2,7%
Tradycyjne etniczne,0.63”,318,123”,-1.2%
Hindus,0,45”,227,231”,+0,0%
Niereligijni,0,40”,201,983”,+0,9%[/tabela]
[identyfikator put_wpgm=32]