Vietnam

MissionsrapportMissionär ansökan

Vietnam

Den konstitutionella garantin för religionsfrihet försämras avsevärt av en stor byrå för religiösa angelägenheter och religionspolisbyråkratier. Oregistrerade kyrkor och etniska minoritetskristna utsätts fortfarande för trakasserier, diskriminering och ibland direkt förföljelse.

[table class="bordrandig"]
RELIGIONER, BEFOLKNING %, ANHÅLLARE, ÅRLIG TILLVÄXT
Buddhist,52,48”,46,722,283”,+0,8%
Icke-religiös,23,30,”20,743,697″,+1,8%
Christian,9,43,”8,395,410″,+2,3%
Traditionell etnisk,7,85”,6,988,756”,+0,9%
Övrigt,5,40,”4,807,552″,+0,8%
kinesiska,1,00,”890,287″,+0,2%
Baha'i,0,39,”347,212″,+0,6%
Muslim, 0,08,”71,223″,+1,2%
Hindu,0,07,”62,320″,+1,2%[/tabell]
[put_wpgm id=49]