CC Champions™

Christ Centered Champions™ คืออะไร?

Christ Centered Champions™ เป็นพันธกิจด้านกีฬาทั่วโลกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคริสตจักรและองค์กรพันธกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามคำสั่งอันยิ่งใหญ่ หากคุณต้องการร่วมเป็นพันธมิตรกับเราในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านกีฬาทั่วโลก คุณสามารถบริจาคผ่านลิงก์ที่ปลอดภัยด้านล่าง 100% ของการบริจาคของคุณจะนำไปมอบให้แก่ทีมกีฬาด้วยการฝึกอบรม อุปกรณ์ เสื้อ และอุปกรณ์การสร้างสาวก Christ Centered Champions™ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 501(c)(3) กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

บทนำ
บทนำ
เข้าร่วมทีม
เข้าร่วมทีม
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
บริการตามกำหนดเวลา
บริการตามกำหนดเวลา