ฮอนดูรัส

รายงานมิชชันนารีใบสมัครมิชชันนารี

ฮอนดูรัส

นิกายโรมันคาธอลิกเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ แต่มีการแยกศาสนจักรและรัฐด้วยเสรีภาพทางศาสนา

[ระดับตาราง=”ลายตาราง”]
ศาสนา, ประชากร %, สมัครพรรคพวก, การเติบโตประจำปี
คริสเตียน,96.64”7,359,700″,+2.0%
ไม่นับถือศาสนา/อื่นๆ,1.90,”144,696″,+5.6%
นักเวทย์,0.80,”60,925″,-0.4%
บาไฮ,0.45”34,270″,+2.0%
มุสลิม,0.18”13,708″,+3.2%
ชาวพุทธ,0.03”2,285″,+2.0%[/ตาราง]
[put_wpgm id=20]