Tsina

Ulat ng MisyoneroAplikasyon ng Misyonero

Tsina

Ang pag-aalis sa lahat ng relihiyosong grupo ay palaging ang pinakalayunin ng Marxist na pamahalaan.

[table class="table-striped"]
RELIHIYON, POPULASYON %, ADHERENTS, TAUNANG PAGLAGO
Hindi Relihiyoso,44.36,”590,247,410″+0.2%
Chinese,28.50,”379,216,663″+0.1%
Budista, 12.35,”166,323,098″+2.5%
Christian,7.92,”105,382,315″+2.7%
Mga Etnikong Relihiyon,4.55,”60,541,608″+1.1%
Muslim,1.87,”24,881,935″+0.3%
Iba pa,0.30,”3,991,754″+4.4%[/table]
[put_wpgm id=9]