Vietnam

Ulat ng MisyoneroAplikasyon ng Misyonero

Vietnam

Ang garantiya ng konstitusyon ng kalayaan sa relihiyon ay lubhang nababawasan ng malawak na bureaucracies ng Bureau of Religious Affairs at Religion Police. Ang mga hindi rehistradong simbahan at etnikong minoryang Kristiyano ay dumaranas pa rin ng panliligalig, diskriminasyon at kung minsan ay tahasang pag-uusig.

[table class="table-striped"]
RELIHIYON, POPULASYON %, ADHERENTS, TAUNANG PAGLAGO
Buddhist,52.48,”46,722,283″+0.8%
Hindi Relihiyoso,23.30,”20,743,697″+1.8%
Kristiyano,9.43,”8,395,410″+2.3%
Tradisyonal na Etniko,7.85,”6,988,756″+0.9%
Iba pa,5.40,”4,807,552″+0.8%
Chinese,1.00,”890,287″+0.2%
Baha'i,0.39,”347,212″+0.6%
Muslim,0.08,”71,223″+1.2%
Hindu,0.07,”62,320″+1.2%[/table]
[put_wpgm id=49]