Trung Quốc

Báo cáo truyền giáoĐơn đăng ký truyền giáo

Trung Quốc

Loại bỏ tất cả các nhóm tôn giáo luôn là mục tiêu cuối cùng của chính phủ Marxist.

[table class = ”table-sọc”]
TÔN GIÁO, DÂN SỐ %, KEO, TĂNG TRƯỞNG HÀNG NĂM
Phi tôn giáo, 44,36, ”590,247,410 ″, + 0,2%
Tiếng Trung, 28,50, ”379,216,663 ″, + 0,1%
Phật giáo, 12,35, ”166,323,098 ″, + 2,5%
Christian, 7,92, ”105,382,315 ″, + 2,7%
Tôn giáo dân tộc, 4,55, ”60,541,608 ″, + 1,1%
Hồi giáo, 1,87, ”24.881,935 ″, + 0,3%
Khác, 0,30, ”3,991,754”, + 4,4% [/ table]
[put_wpgm id = 9]