Honduras

Báo cáo truyền giáoĐơn đăng ký truyền giáo

Honduras

Nhà thờ Công giáo La Mã được chính thức công nhận, nhưng có sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước với quyền tự do tôn giáo.

[table class = ”table-sọc”]
TÔN GIÁO, DÂN SỐ %, KEO, TĂNG TRƯỞNG HÀNG NĂM
Christian, 96,64, "7,359,700", + 2,0%
Phi tôn giáo / Khác, 1,90, ”144,696 ″, + 5,6%
Người theo thuyết xoắn ốc, 0,80, ”60,925”, - 0,4%
Baha'i, 0,45, "34,270", + 2,0%
Hồi giáo, 0,18, "13,708", + 3,2%
Phật giáo, 0,03, ”2,285 ″, + 2,0% [/ table]
[put_wpgm id = 20]