Việt Nam

Báo cáo truyền giáoĐơn đăng ký truyền giáo

Việt Nam

Việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo theo hiến pháp đã bị giảm sút đáng kể bởi các cơ quan quản lý của Cục Các vấn đề Tôn giáo và Cảnh sát Tôn giáo. Các nhà thờ chưa đăng ký và các Cơ đốc nhân dân tộc thiểu số vẫn bị sách nhiễu, phân biệt đối xử và đôi khi bị ngược đãi hoàn toàn.

[table class = ”table-sọc”]
TÔN GIÁO, DÂN SỐ %, KEO, TĂNG TRƯỞNG HÀNG NĂM
Phật giáo, 52,48, ”46,722,283 ″, + 0,8%
Phi tôn giáo, 23,30, ”20,743,697 ″, + 1,8%
Christian, 9,43, ”8,395,410 ″, + 2,3%
Dân tộc truyền thống, 7,85, ”6,988,756 ″, + 0,9%
Khác, 5,40, ”4,807,552 ″, + 0,8%
Tiếng Trung, 1,00, ”890,287 ″, + 0,2%
Baha'i, 0,39, "347,212", + 0,6%
Hồi giáo, 0,08, ”71,223 ″, + 1,2%
Tiếng Hindu, 0,07, ”62,320 ″, + 1,2% [/ table]
[put_wpgm id = 49]